Workshops bij digitalisering

Workshops bij digitalisering helpen medewerkers op een andere manier naar hun werk te kijken. Digitalisering en automatisering veranderen het werk en medewerkers willen zich daarop aanpassen. De veranderingen gaan zo snel dat zij nieuwe vaardigheden aangereikt willen hebben om de veranderingen bij digitalisering te kunnen volgen en daarop te kunnen sturen. Medewerkers  en middenmanagement zijn de primaire doelgroep voor workshops bij digitalisering.
Bij staf en directie zijn de gevolgen van digitalisering voor het werk beperkt. De strategie van de onderneming kan ingrijpend veranderen, het werk aan de bestuurstafel verandert minder ingrijpend dan bij de medewerker. Bij de medewerker verdwijnt het werk, aan de bestuurstafel verandert het werk. De workshops bij digitalisering gaan in op drie thema’s:
  • hoe verkrijg ik een kompas;
  • hoe los is ik problemen op;
  • hoe krijg ik invloed op mijn omgeving.
Workshops bij digitalisering zijn door de opdrachtgever vrij in te richten qua thema’s, lengte en locatie. Workshops bij digitalisering vergroten de snelheid en het aanpassingsvermogen van uw organisatie.

Workshop Kompas bij digitalisering

Kompas bij digitalisering is een workshop over het herkennen van invloed en daarop afstemmen van je gedrag. Kompas bij digitalisering legt twee fundamentele principes uit. Kompas bij digitalisering bestaat daarna uit oefeningen. Effectief gedrag betekent namelijk effectief handelen. Om goed te leren handelen is oefening nodig. Kompas bij digitalisering verbetert de reacties op de werkvloer en geeft de medewerkers een krachtig hulpmiddel om zich aan te passen aan veranderende werksituaties. Kompas bij digitalisering is een workshop voor zowel de pioniers, early adapters als de late majority. Kompas bij digitalisering richt zich op het verbeteren van samenwerking in elke situatie, elk gesprek en elk project.

Workshop Probleem oplossen bij digitalisering

Workshop probleem oplossen bij digitalisering versnelt het probleem oplossend vermogen van medewerkers en de organisatie. Workshop probleem oplossen bij digitalisering kan worden toegepast in elke situatie en gaat samen met elke projectmethodiek. Agile, scrum, projectmatig creëren, Prince2, integraal projectmanagement en waardengedreven projectmanagement.
Probleem is het verschil tussen de waargenomen werkelijkheid en de gewenste werkelijkheid. Je wil iets anders dan er nu is. De workshop probleem oplossen geeft naast het aanleren van de probleem oplossingstechniek ook inzage om het aantal problemen te verkleinen. De workshop probleem oplossen gaat over problemen die in projecten worden aangepakt. Hoe kunnen we dit probleem oplossen is het centrale thema. We behandelen in de workshop probleemoplossen bij digitalisering thema’s uit uw organisatie. In de voorbereiding van de workshop verdiepen wij ons in uw organisatie zodat we alles uit uw organisatie kunnen gebruiken. De feitelijke oplossing kan ook een pad zijn om tot de oplossing te komen. Sommige oplossingen vragen tijd, waarbij een duidelijk pad met heldere mijlpalen voldoende houvast biedt.

Workshop invloed krijgen bij digitalisering

Workshop invloed krijgen bij digitalisering is het logische vervolg op de andere workshops. Wanneer een medewerker de stip op de horizon heeft gezet en de koers bepaald volgt het verkrijgen van steun voor het plan. Meer ideeën in uw organisatie kunnen na deze workshop tot ontwikkeling worden gebracht doordat medewerkers deze ideeën beter en met de juiste context kunnen verwoorden.
 De workshop invloed krijgen bij digitalisering behandelt theorie en praktijk. In de workshop krijgen de cursisten een praktisch kader waarmee ze direct kunnen oefenen. Naast het formuleren van de boodschap gaan we ook in op lichaamstaal, houding en eye-brain control. Workshop invloed krijgen bij digitalisering behandelt het geheel van een boodschap overbrengen en het omgaan met bezwaren. Workshop invloed krijgen bij digitalisering is een praktische workshop voor organisaties die in de volle breedte willen profiteren van digitalisering. Medewerkers worden over de volle breedte effectiever in communiceren en als organisatie kan u daarom beter inspelen op kansen in de markt.