Procesverbetering

Company Tesuji helpt u uw processen aan te passen aan de hedendaagse veranderende omstandigheden, waardoor elke stap in het proces waarde toevoegt aan het eindresultaat en de processen beter, sneller en goedkoper worden. Kwaliteitsverbetering, duidelijke overdrachtspunten, vermijding van fouten, goede hulpmiddelen en verstandig (her)gebruik  van informatie staan hierbij voorop.

We begeleiden de processen van begin tot eind.Wanneer nodig kijken wij over de grenzen van uw organisatie heen. Het geeft ons voldoening  als  uw medewerkers zich door de verbeteringen beter kunnen ontwikkelen en intensiever kunnen samenwerken.

‘De samenwerking was prettig: een korte aanlooptijd voor de uitvoering van het project en goed opgeleide werknemers’ 

Cas Kouwenberg,
coördinator mutatie bij Woonplus Schiedam

Lees meer