Bouw en vastgoed

Company Tesuji heeft de ambitie op termijn uit te groeien naar een onderneming die creatieve en innovatieve concepten ontwikkelt voor de gebouwde omgeving. In een faciliterende en adviserende rol helpen wij u om bewonerswensen te vertalen naar werkbare concepten. Daarbij kunt u bijvoorbeeld denken aan het opstellen van een programma van eisen of een eerste schets door middel van een brainstorm.
Daarnaast kunt u ook bij Company Tesuji terecht voor het inmeten van uw complexen, inventarisatie van de onderhoudsstaat of controles met betrekking tot uw woningvoorraad.

‘Dankzij Company Tesuji hebben we weer het overzicht over onze complexen en kunnen we doelgericht aan het planmatig onderhoud werken.’  

Erik Stam,
teamleider planmatig onderhoud bij Woonplus Schiedam:

Lees meer