Tussen de papieren bij Vidomes…

Woningcorporatie Vidomes  is bezig met een flinke digitaliseringsslag. De overgang van het papier naar het digitaal werken, maakt dat zij beter en efficiënter kan werken. In deze moderne tijd is digitaal werken eigenlijk vanzelfsprekend geworden. Vidomes vroeg Company Tesuji om haar te ondersteunen bij het sorteren, digitaliseren en indexeren van het huidige centrale archief, afdelingsarchieven en persoonlijke documenten. De grote workload van het project maakt

Company Tesuji instrueert medewerkers Havensteder

Company Tesuji was eerder betrokken bij de digitalisering van een aanzienlijk deel van het papieren archief van Havensteder na een fusie. In het kader van ‘het nieuwe werken’ hebben medewerkers niet langer lange rijen archiefdozen op hun werkplek, maar vinden en delen zij documenten met een druk op de knop in de digitale omgeving.  

Centraal Tekeningen Archief voor Woonbedrijf Eindhoven

Voor Woonbedrijf Eindhoven zet Company Tesuji een Centraal Tekeningen Archief op. Het Centraal Tekeningen Archief is één centrale digitale plek voor Woonbedrijf Eindhoven waar alle tekeningen van een complex digitaal worden opgeslagen. Als de ontwikkelingsfase van het complex is afgerond, worden de tekeningen op aanwezigheid gecontroleerd en in het Centraal Tekeningen Archief digitaal opgeslagen. Voorheen

Company Tesuji professionaliseert!

Company Tesuji adviseert niet alleen over procesverbetering, ook onze eigen organisatie is soms aan een verbeterslag toe. Michiel Franzen, oprichter van Company Tesuji, heeft in de afgelopen maanden met enkele van onze medewerkers flinke stappen gemaakt om ons bedrijf helemaal toekomst-klaar te maken. Daarbij is onder andere ons bedrijfsprofiel aangescherpt en wordt er gewerkt aan

Samenwerking op het gebied van digitaliseren

Na het opleveren van een grote archief opdracht, zijn wij een intentie tot samenwerking aangegaan met een grote landelijke digitaliseringspartij.   Hierdoor kunnen wij echt grote opdrachten voeren. Het betreft dan naast onze specialiteit van technische georiënteerde archieven, alle  – alle- papieren archieven die digitalisatie behoeven.