Loading...

Papierloos werken werkt beter

Papierloos werken betekent meer dan het vervangen van papier door digitale equivalenten. Het vervangen van papier door een scan is een vorm van papierloos werken. In sommige gevallen is het papier ook niet nodig en zelfs kan het digitale equivalent achterwege blijven. Daarvoor gebruikt u een digitale werkomgeving met documentmanagementsysteem. Het blijft een kwestie van anders werken. Een papertrail is soms nuttig, eindeloze e-mail is een last. Company Tesuji ondersteunt u met workshops, advies en projectleiding om de voordelen van papierloos werken zichtbaar te maken.

Papierloos werken kan echt

Papierloos werken is geen hype. In een niet zo ver verleden werkten we ook zonder papier. Nu wij aan het papier gewend zijn kunnen wij niet meer zonder. In de techniek ligt dat anders; hedendaagse ontwerpen passen niet meer op papier. Beeldschermtechnologie is daarom nu nodig om het gehele ontwerp en de diverse lagen in het ontwerp te tonen. Vergaderingen op papier hebben een vertragend karakter. Door digitaal te vergaderen kunt u altijd beginnen met een volle agenda of bent u snel klaar omdat er niets te vergaderen valt. Waarom zou u uw actiepunten opsparen tot de volgende vergadering of een vergadering beginnen met de vraag of iemand nog actiepunten heeft? Company Tesuji helpt u met het herkennen van en het realiseren van de voordelen van digitaal werken.

Digitalisering

Papierloos werken vraagt om workflow management

Workflow management houdt u bij les totdat u alle actiepunten en taken heeft afgehandeld. Papierloos werken vraagt om een actieve houding. ‘Getting things done’ is bij papierloos werken van belang; overzicht over de actiepunten die u heeft te doen en een overzicht over de dingen die u van anderen nodig heeft zijn essentieel. Company Tesuji ondersteunt u met het verkrijgen en behouden van overzicht over uw processen.

Papierloos werken vergt investeren in goede spullen

Papierloos werken vergt investeren in het digitaal vervangen van papieren en het daarmee gebruikmaken van de voordelen van digitaal werken. Het is niet werken met de nadelen van papier en juist vooral profiteren van de voordelen van digitaal werken. De kennis die u heeft over het document gebruikt u voor het versnellen van uw processen. Door slimme koppelingen kunt u documenten automatisch metadateren. Door gebruik te maken van metagegevens kunt u in uw primaire systeem uw klanten snel van een adequaat antwoord voorzien.