Loading...

Missie

De missie van Company Tesuji is het vergroten van de eigen kracht van uw onderneming.
Company Tesuji is een onafhankelijk bedrijf dat aansluit bij de wensen van de klant.
We hebben een team van enthousiaste medewerkers dat met plezier aan de ontwikkeling van uw bedrijf werkt. Samen met u komen we tot de beste oplossingen voor uw organisatie.

Visie en strategie

Daar waar organisaties een tekort hebben aan informatie of documenten springt Company Tesuji in. Primair richten we ons op de document- en informatievoorziening op de werkvloer, zodat uw medewerkers kunnen excelleren door een optimale beschikbaarheid van documenten door de digitalisering. We zoeken daarbij naar de oplossing waarbij maximaal gebruik wordt gemaakt van dat wat er al is en bekijken hoe het gewenste resultaat zo duurzaam mogelijk (tijd, geld, kwaliteit, kennisoverdracht) tot stand komt.

Kernwaarden

Bij Company Tesuji staan uw medewerkers en klanten centraal. Wij ondersteunen u met al ons vakmanschap, kennis, ervaring en doorzettingsvermogen. Onze samenwerking wordt daarbij gebaseerd op gelijkheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen waarbij betrokkenheid, eerlijkheid, openheid en transparantie voorop staan.

Hoe wij u kunnen helpen?

Neem contact met ons op