Cycle Systems, Veenendaal

www.innax.nl (voorheen Cycle Systems)

2009

Company Tesuji ondersteunde Cycle Systems bij het op orde brengen van planning, productie en verkoop van energielabels voor zakelijk vastgoed.

Thema’s:
Procesverbetering

Amstelring, Amsterdam

www.amstelring.nl

2016 – 2017

Company Tesuji ondersteunt Amstelring bij het digitaal schonen van eerder gedigitaliseerde personeelsdossiers om te zorgen dat deze in overeenstemming met de huidige aangescherpte wetgeving worden gebracht.

Thema’s:
scannen personeelsdossiers

digitaal schonen personeelsdossiers

Sint Anthonius van Padua

www.ws-padua.nl

2016 –

Company Tesuji analyseert voor Sint Antonius van Padua de document structuur en gaat na hoe makkelijk medewerkers documenten kunnen opslaan en terugvinden. In het advies geven wij knelpunten in tastbare oplossingen. Company Tesuji voert de conversie van het oude DMS naar het nieuwe DMS uit, waarbij het opschonen conform bewaartermijnen en Wet Bescherming Persoonsgegevens plaats vindt.

Thema’s:
Documentmanagement

Digitaliseren

Digitaal werken

Woningstichting de Vooruitgang

www.devooruitgang.com

2016 –

Company Tesuji maakt voor de Vooruitgang Volendam een plan om de woningstichting te digitaliseren in het kader van lopende plannen en ontwikkelingen, waarbij knelpunten worden omgezet in concrete acties. Company Tesuji heeft de archieven gedigitaliseerd en voert nu de implementatie van het medewerkersportaal en het DMS/Sharepoint uit.

Thema’s:
Documentmanagement

Digitaliseren

Digitaal werken

Havensteder, Rotterdam

www.havensteder.nl

2009 – 2016

Company Tesuji ondersteunde Havensteder bij de inrichting van het digitaal vastgoed archief en deed vervolgens ook de omzetting van het papieren archief naar de digitale werkomgeving. Daarnaast werkte Tesuji voor Havensteder aan het opzetten en invoeren van het personeelsinformatiesysteem, aan systematische documentcontrole en aan controle van pensioen- en zorgpremieafdracht.

Thema’s:
Digitalisering
Informatiebeheersing

Omnivera, Hardinxveld-Giessendam

www.omnivera.nl

2012

Company Tesuji zette voor Omnivera het digitaliseringstraject van huurdersdossiers op

en deed hierbij ook de uitvoering.

Thema’s:

Digitalisering

Poort 6

www.poort6.nl

2014 -2015

Company Tesuji maakte voor Poort6 tijdens de selectie van een nieuwe DMS en klantenportaal een plan om de digitale en analoge informatie te migreren naar een digitale werkomgeving waarin alle medewerkers de documenten en tekeningen snel en goed kunnen vinden. Company Tesuji maakte voor Poort6 een integrale archiefstructuur  en digitaliseerde vastgoedarchieven.

Thema’s:

Digitaliseren vastgoedarchief

Document management

Digitaal werken

Staedion

www.staedion.nl

2012

Company Tesuji maakt voor Staedion, penvoerder voor het DIV platform woningcorporaties,  een selectiesjabloon voor een documentmanagementsysteem of Enterprise Content Management systeem.

Thema’s:

Inkoop ICT

Documentmanagement

Digitaal werken

Woningstichting ‘Thuis

www.mijn-thuis.nl

2011 -2015

Company Tesuji helpt Thuis bij vraagstukken rondom digitaliseren van archieven en digitaliseert huurder- en personeelsdossiers.

Thema’s:

Digitaliseren

Digitaliseren huurder- en personeelsdossiers

Documentmanagement

Woningstichting Omnia Wonen

www.omnia-wonen.nl

2015  – 2016

Company Tesuji helpt Omnia Wonen bij het digitaliseren van het  vastgoed archief. Omnia Wonen vraagt ons ook om de trefwoorden structuur om te bouwen conform de indeling van ShareWorX en de nieuwste referentie-architectuur van CoRA.

Thema’s:

Archiefstructuur

Digitaliseren archief

Digitaal werken

Woningstichting Woonpartners Midden Holland

www.woonpartners-mh.nl

2016 – heden

Company Tesuji helpt Woonpartners Midden-Holland  bij het digitaliseren van de huurderdossiers. Woonpartners vraagt ons daarna om de afdeling te betrekken en aandachtspunten te benoemen voor het vervolgtraject.

Thema’s:

Digitaliseren huurderdossiers

Archiefstructuur

Digitaliseren archief

Digitaal werken

Woningstichting de Alliantie

www.de-alliantie.nl

2014

Company Tesuji helpt de Alliantie bij het opstellen van trefwoorden en metagegevens voor archieven voor procesgerichte referentie-architectuur, en een haalbaarheidsadvies voor het digitaliseren van archieven.

Thema’s:

Archiefstructuur

Digitaliseren archief

Documentmanagement

Portaal, Utrecht

www.portaal.nl

2012

Company Tesuji verzorgde voor Portaal de digitalisering van documentatie rond de vastgoedontwikkelingsprojecten van Portaal.

Thema’s:
Digitalisering

Woonstad Rotterdam

www.woonstadrotterdam.nl

2016

Company Tesuji ondersteunt Woonstad Rotterdam bij het ordenen en selecteren van het fysieke archief.

Thema’s:
Fysiek archief schonen en opruimen

Ordenen, tijdelijk opslaan en milieuvriendelijk vernietigen

Laurentius Wonen

www.laurentiuswonen.nl

2011

Company Tesuji geeft Laurentius advies om zelf aan de slag te gaan met het digitaliseren van het archief.

Thema’s:
Digitaliseren archief

Ordenen, tijdelijk opslaan en milieuvriendelijk vernietigen

Tilburg University

www.tilburguniversity.edu

2014 – 2015

Company Tesuji ondersteunt Tilburg Universiteit bij het ordenen en selecteren van het vastgoedarchief en digitaliseert delen daaruit.

Thema’s:
Digitaliseren vastgoed archief

Ordenen, selecteren en tijdelijk opslaan archief

Plan van aanpak digitaliseren archief

Stadlander, Bergen op Zoom

www.stadlander.nl

2011 – 2013

Company Tesuji ondersteunde Stadlander bij het ordenen van de projectadministratie en contracten. Daarnaast voerde Tesuji voor Stadlander een gegevensinventarisatie uit voor het planmatig onderhoud.

Thema’s:

Informatiebeheersing
Procesverbetering

Vidomes, Delft

www.vidomes.nl

2012-2016

Voor Vidomes werkt Company Tesuji momenteel aan de opzet en de uitvoer van digitalisering van het papieren archief. Daarbij gaat het ook om het opvraagbaar maken van documentatie middels indexatie. Eerder al werkte Company Tesuji aan inventarisaties van contracten en complexinformatie voor Vidomes en werden er oppervlakteberekeningen gedaan voor het bedrijfsmatig vastgoed.

Thema’s:
Digitalisering
Bouw en Vastgoed

Woonbedrijf, Eindhoven

www.woonbedrijf.com

2009 – 2015

Company Tesuji verzorgde voor het Woonbedrijf het digitaliseringsproces van vastgoedtekeningen en andere documenten. Daarbij werd ook een Centraal Tekeningen Archief opgezet. Voor het woonbedrijf werd software ontworpen om documenten eenvoudig te kunnen delen en werd een barcode-applicatie aangemaakt voor het automatiseren van scanprocessen.

Thema’s:
Digitalisering
Informatiebeheersing
Procesverbetering

Referenties:
Het digitale archief is niet langer meer een toevallige verzameling van documenten, maar een betrouwbare informatiebron.

Woonplus, Schiedam

www.woonplus.nl

2009 – 2016

Company Tesuji inventariseerde voor Woonplus de onderhoudsstaat van de complexen. Daarnaast werden woningplattegronden geordend en voerde Tesuji de controle uit voor de inkomstenregistratie.

Thema’s:
Informatiebeheersing
Bouw en Vastgoed

Referenties:

Dankzij Company Tesuji hebben we weer het overzicht over onze complexen en kunnen we doelgericht aan het planmatig onderhoud werken.

De samenwerking was prettig: een korte aanlooptijd voor de uitvoering van het project en goed opgeleide werknemers.

Philips, Large luminous surfaces

www.philips.com

2016

Company Tesuji levert ondersteuning in de vorm van architecten om organisaties, instellingen en winkels van ontwerp tot realisatie van aansprekende, sfeervolle verlichting te voorzien

Thema’s:
Digitaal werken
Bouw en Vastgoed

Referenties:

Dankzij Company Tesuji hebben we weer het overzicht over onze projecten. Met resultaatgerichte en daadkrachtige werknemers staan wij onze klanten bij.

SGG

www.sgggroup.com

2015

Samen met de Graaf Security helpt Company Tesuji SGG met de verhuizing naar een nieuw kantoor in het kader van digitaal werken, waarbij alle actuele dossiers worden gedigitaliseerd.

Thema’s:
Digitaliseren

Digitaal werken
Verhuizen, tijdelijke opslag en milieuvriendelijk vernietigen

Hein Koning

www.heinkoning.nl

2013

Company Tesuji toont aan met de analyse-tool  Tenkai dat Hein Koning goed op koers zit met de strategische ontwikkeling van de organisatie. Aandachtspunten om het personeel mee te nemen in de veranderingen.

Thema’s:
Strategische ontwikkeling

Digitaal werken

Ketenintegratie in de financiële sector

Veiligheidsregio Haaglanden

2013

Company Tesuji levert advies over de te digitaliseren personeelsdossiers en maakt een opzet voor uitbesteding en raming voor de werkzaamheden.

Thema’s:
Digitaliseren personeelsdossiers
Digitaal werken

Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond

2014

www.vr-rr.nl

Company Tesuji levert advies over de te digitaliseren archieven en een aanzet tot digitaal beleid in het kader van digitaal werken bij de Veiligheidsregio.

Thema’s:

Digitaliseren

Documentmanagement
Digitaal werken

Rijksdienst voor het wegverkeer

2014 – 21016

www.rdw.nl

Company Tesuji levert advies over de te digitaliseren archieven van de RDW vanuit een nadrukkelijk en aantoonbaar perspectief van duurzaamheid.

Thema’s:

Digitaliseren

Documentmanagement

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

2015 – heden

www.hhnk.nl

HHNK digitaliseert processen  in het kader van Digitale Overheid 2017. Belastingen zorgt voor de meeste inkomende  en uitgaande correspondentie en spraakverkeer. Voor het digitaliseren en het invoeren van de gecombineerde aanslag waterschapsbelasting voor gebruikers en eigenaren levert Company Tesuji de projectleider. Deze haakt aan op de digitaliseringsprojecten ‘slim scannen’, ‘Mijn HHNK’ en Mijn Overheid’. Het nieuwe klantenportaal is ingericht voor het bekijken van de aanslagen en betalen voor burgers en bedrijven.

Het digitaliseren van de belastingprocessen legt de basis voor nieuwe vormen van dienstverlening zoals:  slimme telefonie, verbetering afhandeling kwijtschelding en schuldhulpverlening. Met het digitaliseren wordt de dienstverlening verhoogd en tegelijk aanzienlijke kostenbesparingen worden gerealiseerd.

Centraal in het digitaliseringsprogramma staat: één klant, één HHNK, één overheid.

In de huidige projecten staan teaminterventies centraal. Iedereen snapt de systemen en hoe werken we nu samen om de beste te worden. Welke informatie hebben we nodig, hoe verzamelen we die en hoe gebruiken we die informatie om procesketens en applicaties aan te passen aan de doelstellingen.

Thema’s:

Digitalisering

Document management
Digitaal werken

Procesverbetering

Kwaliteit dienstverlening

Wormer Wonen

2017 –

Company Tesuji voert de implementatie van het medewerkersprotaal en DMS/SharePoint uit.

Thema’s:

Digitalisering

Digitaal werken

Documentmanagement

Noordwijkse Woningstichting

2017 –

Company Tesuji voert de conversie van het oude DMS naar het nieuwe DMS uit. Daarbij speelt het opschonen conform bewaartermijnen en Wet Bescherming Persoonsgegeves, een belangrijke rol. Ook het fysieke archief wordt op wet bescherming persoonsgegevens gecontroleerd.

Thema’s:

Digitalisering

Digitaal werken

Documentmanagement

Eemland Wonen, Baarn

2017

Company Tesuji heeft Eemland Wonen ondersteund ter voorbereiding van de implementatie van een documentmanagement-systeem. Dit hebben wij gedaan door op kantoor bij Eemland Wonen met onze eigen pc en scanner de bewonersdossiers te scannen en indexeren, in overeenstemming met de algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Thema’s:

Digitalisering