Loading...

Informatiemanagement voor succesvolle digitale dienstverlening

Informatiemanagement bevat naast de stromen die vallen in het domein van informatiebeheer ook het beheer van de infrastructuur, de veiligheid van de uitgewisselde informatie en de informatiearchitectuur. Informatiemanagement is het vakgebied dat digitaal werken, documentmanagement en digitaliseren mogelijk maakt. Informatiemanagement vanuit dit oogpunt betekent werken vanuit de thema’s veiligheid, beheer van digitale dienstverlening en advisering rondom zaakgericht werken. Company Tesuji bespreekt in al haar projecten met informatiemanagement de mogelijkheden en de uitvoering van opdrachten. Daarnaast ondersteunen wij de afdeling informatiemanagement met detachering, niet-technische managementtaken en adviesdiensten.

Informatiemanagement en veiligheid van dataverkeer

Veiligheid van dataverkeer is een vereiste voor 24/7 dienstverlening. Uw klanten kunnen ervan uitgaan dat u alles doet om de gegevens van uw klanten te beschermen. De veiligheid van dataverkeer is afhankelijk van de veiligheid van de verbindingen, de beveiligde inhoud van de berichten en het toezicht op iedereen die via systemen geautoriseerde toegang heeft tot de informatie. Veiligheid is een steeds belangrijker onderdeel van informatiemanagement. Company Tesuji helpt u bij het maken van de juiste keuzes omtrent veiligheid in uw projecten van digitaal werken.

Technische stabiliteit van het netwerk

De technische stabiliteit van het netwerk is naast veiligheid van dataverkeer het eerste wat de klant merkt. Goed informatiemanagement waarborgt de stabiliteit van de digitale dienstverlening. De keten van digitale dienstverlening bestaat uit een primair systeem, een webloket, DigiD/Idensys-voorziening, communicatie tussen het primair systeem en webloket (en documenten en zakenmagazijn. Informatiemanagement zorgt dat alle schakels afzonderlijk en in samenhang werken. Onderhoud in een dergelijke keten vereist zorgvuldige planning en communicatie, ook met de klanten. Company Tesuji ondersteunt u in uw projecten met projectleiding en advies.

Beheer en verandering in de beheerfase

Beheer en verandering in de beheerfase is in digitale dienstverlening onvermijdelijk. Na de projectfase gaan de veranderingen en aanpassingen aan de veranderende maatschappij gewoon door. Informatiemanagement draagt het project over aan de beheerorganisatie die samen met uw medewerkers wijzigingen signaleert, beoordeelt, inplant en realiseert. Company Tesuji ondersteunt u met advies en projectleiding om uw digitale dienstverlening bij de tijd te houden.