Loading...

Inzicht en overzicht met Informatiebeheer

Informatiebeheer bij een organisatie is verantwoordelijk voor drie soorten informatiestromen. Elk van die stromen heeft een eigen dynamiek. Informatiebeheer borgt de kwaliteit van de inkomende stromen informatie, bewaart deze voor toekomstig gebruik en levert deze stromen onbewerkt dan wel bewerkt door. Naast de inkomende kant heeft beheert informatiebeheer ook de uitgaande kant. Het beheer van de uitgaande stromen door informatiebeheer is niet altijd gebruikelijk. Het beheren van informatie levert vooral een bijdrage aan opslag voor verdere publicatie en beheer en gebruik van sjablonen. Informatiebeheer beheert de volgende drie informatiestromen: geo-informatie, documentaire informatie en financiële informatie. Company Tesuji ondersteunt met projecten, advies en management op het gebied van informatiebeheer.

Geo-informatie

Een zeer groot deel van informatie bevat een geo-component. Dit geldt zeker voor de organisaties die werken in de maatschappelijke ruimte zoals provincies, gemeentes, waterschappen, Rijkswaterstaat, water- en elektriciteits- en kabelbedrijven. Informatiebeheer ontvangt en bewerkt de informatie.

Het bewaken van de kwaliteit van de geo-informatie is een dagtaak.

Nieuwe technieken vragen om steeds gedetailleerdere informatie voor verder onderzoek. Een van de uitdagingen van het beheer is om informatie van binnen webbased buiten beschikbaar te maken, alsmede om informatie opgedaan met mobiele apparaten in het veld binnen beschikbaar te maken en te verwerken in het geografisch informatiesysteem. Company Tesuji helpt u met projectleiding en advies op het gebied van geo-informatie.

Documentaire informatie

Documentaire informatie wordt ook wel aangeduid als post- of correspondentiestromen. De fysieke brievenpost wordt steeds minder. De e-mailstromen nemen exponentieel toe, evenals pakketpost. Daarnaast worden via websites informatiestromen, contactformulieren en webformulieren op de organisatie afgevuurd. Informatiebeheer geeft richting in dit veranderende landschap aan borging van de kwaliteit van de informatiestromen. Informatiebeheer is verantwoordelijk voor de beheersing van sjablonen die aan uitgaande poststromen worden toegevoegd en voor de keuze, ontwikkeling en onderhoud van documentmanagementsystemen en zaaksystemen. Company Tesuji helpt u met de inrichting, leverancierskeuze, pakketselectie, advies en projectmanagement op het gebied van documentaire informatie.

Informatiebeheer omvat ook financiële informatie

Financiële informatie verschuift van papier naar digitaal. Steeds meer leveranciers willen graag af van het papier en financiële applicaties versturen facturen per e-mail en verwerken deze factuur direct in de administratie. Dit bevordert de kwaliteit van de administratie doordat de btw-aangifte altijd goed gestart wordt en de factuur op tijd bij de klant aanwezig is. In financiële dienstverlening staat een geavanceerde urenadministratie aan de basis van dat proces.Aan de inkomende kant is een gedetailleerde afhandeling van ontvangen facturen van belang. Verschillende afrekenmethodieken en belastingregimes zorgen ervoor dat automatisering de kwaliteit van de financiële administratie bewaakt. Company Tesuji helpt u met projectleiding op het gebied van verbetering financiële systemen.