Eendrachtige samenwerking waterschapsbelasting HHNK

Samenwerken bevordert een open en transparante cultuur.

Bij digitalisering is een van de resultaten dat zaken verdwijnen (stapels papier). Hoe kan je dan werken aan iets wat blijft?

Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier omvat het gebied van Noord Holland boven het IJ en het Noordzeekanaal. Het bestuur en directie willen ambitieuze verbeteringen in de dienstverlening doorvoeren. Een van de maatregelen die per 1 januari 2016 is ingevoerd is de gecombineerde aanslag waterschapsbelasting. Voor het hoe en waarom van waterschapsbelasting verwijs ik u naar www.hhnk.nl.

Onbekend maakt onbemind. Met elke dag droge voeten hebt en met schoon oppervlaktewater in sloten, vaarten en boezems zijn er weinig contact momenten.  Contactmomenten ontstaan alleen bij vergunningen (ik wil een steiger bouwen), schouw (is uw sloot schoon?) en de aanslag (de omslag voor de kosten van waterkeringen, wegenonderhoud en zuivering).

Hoe leg je bij weinig contactmomenten aan de betrokkenen uit dat deze één aanslag krijgt in plaats van twee: dat deze ene aanslag komt ten tijde wanneer normaal de tweede komt en het bedrag de som is van beide? Nou, zoals de voorgaande zin dus, zult u zeggen.

We sturen met de aanslag een jaar van te voren een brief met de aankondiging en wat kunnen we nog meer doen, zonder er een circus van te maken?

De afdelingen Belastingen en de Communicatie hebben met uiterst beperkte middelen de handen in een geslagen en met een Factor C-sessie de inzet van middelen bepaald. Een van de middelen was het maken van de film over de gecombineerde aanslag met als onderliggende thema’s duidelijk en eenvoudig voor de burger.

Het maken van de film over de gecombineerde aanslag Waterschapsbelasting ondersteunt de digitale diensverleningsgedachte: eenvoudig en duidelijke uitleg aan burgers en bedrijven verbetert de kwaliteit van de dienstverlening. Hoe hoger de kwaliteit, hoe lager de kosten!

HHNK heeft ervoor gekozen om het script intern te maken. Uiteindelijk hebben ruim 30 medewerkers direct of indirect bijgedragen aan het tot stand komen van de film. Naast de samenwerking en de verbetering van de dienstverlening heeft het inwinnen van  commentaar goede ideeën opgeleverd voor de toekomst.