Driesporen beleid bij digitaal werken

Waarom lukt het organisaties soms niet om digitaal werken in te voeren? Vanzelfsprekend ligt er inmiddels oud zeer op de plank. Computers hebben inmiddels in de jaren 80 hun intrede gedaan en organisaties hebben digitaliseringsgolven van vroeger geparkeerd op netwerkschijven. Wat hebben wij geleerd: enthousiasme in het begin stadium verdient een integrale aanpak over drie sporen. IMG_6142

Digitaal werken heeft iets met computers te maken en dus is het iets van de afdeling informatisering en automatisering. Een technisch projectleider komt en Prince’t het hele proces. Gehuld in een blauwe mantel worden de vraagtekens van de medewerkers zorgvuldig gevat in door hem uitgedachte modellen. Het papier is geduldig en de praktijk weerbarstig.

De medewerkers hebben ideeën over een betere toekomst. Wij kunnen toch wel wat beters doen dan handmatig overzichten te importeren, splitsen en weer te vertalen in brieven door middel van briefsjablonen. Nu het probleem benoemd is rest alleen het monnikenwerk van minutieus detailleren in een onbekende taal. De uitdagingen van alledag verleggen geleidelijk aan de aandacht.

Openheid en transparantie en een ondernemende cultuur klinkt als Haarlemmerolie in de directiekamer. Om direct te leren worden de noodzakelijke hulpmiddelen omarmd en de resultaten zijn hartverwarmend. Stukken zijn altijd op tijd en beslissingen worden snel en makkelijk teruggevonden. De dialoog met de werkvloer verstomt in de hei-sessie met de tussenliggende management lagen.

Wat betekent digitalisering in een grote organisatie? Digitalisering is een groot samenhangend netwerk dat grote overeenkomsten heeft met een verkeersnetwerk. De ontwikkeling daarvan vergt een drie sporen beleid waarbij ICT, Business en directie eendrachtig samenwerken.