Loading...

Digitale informatievoorziening

betekent dat alle informatie digitaal wordt uitgewisseld. Digitale informatievoorziening (DIV) is de eigentijdse uitleg van documentaire informatievoorziening (DIV). Digitale informatievoorziening omvat alle correspondentie van binnenkomende post en interne ideeën tot uitgaande facturen en brieven. In digitale informatievoorziening spelen logistiek en logistiek denken een belangrijke rol. Een van de regels is de 80-20 regel. Er is een economische grens aan via digitale informatievoorziening kan worden gedaan. Bij persoonlijke omstandigheden en ingewikkelde regelingen kan men niet alles via digitale informatievoorziening uitwisselen. Een telefonisch of persoonlijk onderhoud is dan effectiever. Wat wel heel goed kan is om alle relevante partijen direct te voorzien van een signaal dat er iets wijzigt in een situatie. Company tesuji ondersteunt u met advies en projectleiding bij het implementeren van digitale dienstverlening.

Logistiek denken is een vereiste

Logistiek denken is een vereiste in een organisatie die veel producten maakt in een administratieve organisatie en dus voor digitale informatievoorziening. Een voorbeeld daarvan is het bloemengroothandel. De bloemen groothandel koopt partijen bloemen om de markt op basis van de vraag van de winkels en mengt deze tot bossen conform de bestelling van de winkels. Deze partij zegt over zichzelf: wij zijn geen bloemen bedrijf, wij zijn een logistiek bedrijf en wij verhandelen (toevallig) bloemen.

Logistiek denken heeft 3 voorname kenmerken:

  1. Alles start bij de vraag van de klant. De vraag van nu, morgen en overmorgen.
  2. Geen boodschappende tijdens het koken, zorg dat je compleet bent als het er op aan komt;
  3. 80 – 20 regel. Richt je op de hoofdstromen en zorg dat specialisten het maatwerk kunnen leveren.

Company Tesuji wijst u de weg hoe u klantgericht logistiek denken in uw organisatie verankerd krijgt.

Service georiënteerde architectuur

Service georiënteerde architectuur betekent dat u de digitale informatievoorziening voorziet van een groot aantal kleine services die u kan aanroepen bij het koppelen van applicaties. Zo heeft uw webapplicatie de services: identificeren klant en ophalen klantgegevens. Deze klantgegevens worden opgehaald uit het back-office systeem. Andere voorbeelden van services zijn: sturen bevestigingsmail, opbergen van bericht in document management systeem (of documenten magazijn). Company Tesuji helpt u met projectleiding om een service georiënteerde architectuur te implementeren.

Maatwerk bij digitale informatievoorziening

Maatwerk in logistieke termen betekent het niet standaard kunnen afdoen van een vraag van de klant. Voor de inrichting van een organisatie betekent dat 80% standaard en dus digitaal kan worden afgehandeld. De overige 20% vereist tussenkomst van een specialist die de casus afzonderlijk beoordeelt. Deze beoordeling kan dan weer in 80% van de gevallen op basis van de aanwezige informatie worden afgedaan en in 20% is aanvullende informatie in de vorm van persoonlijk contact gewenst. De kracht van digitale informatievoorziening wordt duidelijk in dit voorbeeld. U besteedt de tijd van uw specialisten waar deze voor bedoeld is: hoogwaardige dienstverlening. Digitale informatievoorziening zorgt voor een betere besteding van de tijd uw specialisten. Company Tesuji helpt u bij de juiste afweging tussen standaard en maatwerk met advies en projectleiding.

Digitale informatievoorziening in de samenwerking

Digitale voorziening in de samenwerking tussen gemeente, jeugdzorg, justitie, huisartsen en maatschappelijk werk maakt helder en duidelijk case-management mogelijk. Met een goede inrichting kunnen alle betrokkenen (inclusief de cliënten zelf) direct op de hoogte blijven van de voortgang en de ontwikkelingen op de voet volgen. Doordat digitale informatievoorziening breed kan worden ingezet kan de piramide die uiteindelijk leidt tot fatale incidenten worden versmald. Vanzelfsprekend zijn er meer vormen van samenwerking in het publieke en private domein en in de combinatie daarvan te bedenken. Company Tesuji helpt u met advies en projectleiding om digitale informatievoorziening in de samenwerking in domeinen tot een succes te maken.