Loading...

Digitaal werken legt de basis voor operationele voortreffelijkheid

Digitaal werken betekent dat alle documenten die uw medewerkers nodig hebben digitaal beschikbaar zijn. De overheid heeft daarvoor een actieprogramma: digitale overheid. De administratie is daarmee tot een minimum teruggebracht. Gegevens hoeven slechts één keer te worden ingebracht. Company Tesuji optimaliseert de automatisering van uw werkprocessen waardoor u veel tijd bespaart. Met digitaal werken legt u het fundament onder operational excellence. Company Tesuji adviseert u  en voert projecten uit  op locatie om het digitale werken bij u mogelijk te maken.

Digitale werkomgeving

De digitale werkomgeving bestaat in de meeste organisaties uit een grote hoeveelheid systemen, applicaties en spreadsheets. Door slimme oplossingen te bedenken kunt u het aantal applicaties flink terugbrengen en de functionaliteit van uw digitale werkomgeving vergroten. Company Tesuji adviseert en implementeert voor u applicaties voor digitaal werken. Company Tesuji helpt u met het overzetten en bewaren van gegevens zodat u alle gegevens en documenten direct kan vinden. Digitaliseren van archieven voorziet alle werkplekken van digitale informatie uit de archieven overal en altijd. In onze adviestrajecten kijken wij naar de document- en informatiestromen, waarbij we  tegelijkertijd verbeteringen benoemen en realiseren.

Digitaal werken en procesverbetering

De overgang naar digitaal werken door papierloos werken

Papierloos werken is de naam voor het stroomlijnen van processen waarbij papier niet meer nodig is. Zonder stapels papier worden alle vragen van klanten direct beantwoord en heeft u overzicht over alle werkstromen.
Papierloos willen werken is een kwestie van structureren, organiseren en automatiseren. Met name door het automatiseren van processen en koppelen van systemen kunt u digitaal werken. Dat koppelen is een belangrijk onderdeel van digitalisering. Company Tesuji ondersteunt u met analyse, procesverbetering,  projectleiding en systeemimplementatie om de voordelen van papierloos werken te benutten.

Informatiebeheer

Met Informatiebeheer structureert u de gegevens- en documentenuitwisseling binnen uw organisatie en legt u de toegang tot informatie en documenten vast. Bij klantgericht werken lopen de processen als ketens door uw hele organisatie. Bij digitaal werken vereist informatiebeheer bijzondere aandacht. Goed ingericht informatiebeheer voorkomt datalekken, garandeert een juiste en snelle afhandeling van klantvragen en maakt snelle en adequate beleidsvorming mogelijk. Informatiebeheer sluit aan op documentmanagement. Company Tesuji helpt u met een praktische aanpak van informatiebeheer met advies en management.

Mappenstructuur

Mappenstructuur is een veelgebruikt woord. De mappenstructuur wordt gebruikt om projecten en informatie te structureren in mail, pc en op netwerkschijven. In vastgoedomgevingen wordt een vaste mappenstructuur gehanteerd om de ontwikkeling van een gebouw voor te bereiden, uit te voeren en in onderhoud te nemen. De (project) mappenstructuur is een prachtig instrument bij digitaal werken. De mappenstructuur omvat alle documenten, van het eerste idee tot en met de oplevering en de onderhoudsschema’s, inclusief de tekeningen en ontwerpen. Company Tesuji structureert de informatiestromen rondom uw projecten en gegevens in  uw netwerkomgevingen, zodat u ook bij vastgoed en projectontwikkeling digitaal kan werken.

Klantportaal

Uw klantportaal geeft uw klanten (of medewerkers) inzicht in hun dossier of hun contract. Klanten kunnen met een klantportaal eenvoudige zaken zelf regelen: doorgeven van een e-mailadres of een telefoonnummer, betalen of een automatische incasso instellen. Zo zijn uw klanten voor u aan het digitaal werken. In een klantportaal toont u de inkomende en uitgaande correspondentie. Ook biedt een klantportaal de mogelijkheid tot het digitaal indienen van documenten in de breedste zin van het woord. Een klantportaal vereist transparante processen: wat u in uw systeem wijzigt ziet de klant meteen. Company Tesuji stroomlijnt en verbetert uw processen. Wij helpen u met het structureren en optimaliseren van uw informatiehuishouding. Company Tesuji ondersteunt u bij het ontwikkelen en implementeren van klantportalen met advies en management.