Loading...

Digitaliseren en digitaal werken met Company Tesuji

Missie

Company Tesuji maakt organisaties efficiënter op gebied van digitaal samenwerken. Onze specialisatie ligt bij corporaties, verzekeringen, belastingen en overheden. Wij adviseren over en implementeren een optimale document- en informatiestroom binnen uw organisatie en tussen uw organisatie en haar omgeving. Zo kunnen uw medewerkers klantgericht, snel en goed samenwerken.

Visie en strategie

Daar waar organisaties een tekort hebben aan informatie of documenten springt Company Tesuji in. Primair richten we ons op de document- en informatievoorziening op de werkvloer, zodat uw medewerkers kunnen excelleren door een optimale beschikbaarheid van documenten door de digitalisering. We zoeken daarbij naar de oplossing waarbij maximaal gebruik wordt gemaakt van dat wat er al is en bekijken hoe het gewenste resultaat zo duurzaam mogelijk (tijd, geld, kwaliteit, kennisoverdracht) tot stand komt.

Kernwaarden

Bij Company Tesuji staan uw medewerkers en klanten centraal. Wij ondersteunen u met al ons vakmanschap, kennis, ervaring en doorzettingsvermogen. Onze samenwerking wordt daarbij gebaseerd op gelijkheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen waarbij betrokkenheid, eerlijkheid, openheid en transparantie voorop staan.

Digitalisering

informatiebeheersing

Informatiebeheersing

Company Tesuji adviseert over de selectie en inrichting van een geschikt informatiebeheersysteem en ondersteunt u bij het onderen en indexeren van uw documenten.

procesverbetering

Procesverbetering

Company Tesuji helpt u om efficiënt te werken door bedrijfskundig advies. Wij zijn daarbij gespecialiseerd in informatieoverdracht in corporaties, verzekeringen, belastingen en overheid.

bouw_vastgoed

Bouw en vastgoed

Company Tesuji inventariseert voor uw vastgoedbeheer de staat van uw complexen en huurwoningen en de administratieve organisatie.

digitalisering

Digitaliseren

Company Tesuji zet uw papieren archief om in geordende en vindbare digitale informatie.

Company Tesuji helpt uw organisatie met het op orde krijgen van uw informatie zodat uw medewerkers besluiten kunnen baseren op beschikbare documenten en de juiste informatie. Dit heeft als gevolg dat uw medewerkers klantgericht, snel en goed kunnen samenwerken. Digitaliseren, digitaal werken en documentmanagement versterken elkaar. Doordat u geen fouten maakt en alles direct kunt vinden scheelt u dat 20-25% in de kosten en 100% in de beleving van de klant. Wij helpen u deze resultaten te behalen door u te ondersteunen met praktisch advies, duidelijk projectmanagement en detachering van specialisten op dit gebied.

De digitale revolutie is net begonnen. Bedrijven, organisaties en overheidsinstellingen digitaliseren hun documenten, digitaliseren hun processen en klantcontacten en bewaren al hun e-mails en documenten in een document managementsysteem. De helft van de Fortune 500 bedrijven uit 2000 bestaat niet meer. En er zijn er de afgelopen jaren veel nieuwe bedrijven bijgekomen: Google, Facebook, Alibaba, Uber, Airbnb, en dichterbij huis thuisbezorgd.nl en Coolblue. Deze bedrijven hebben de kansen die digitaliseren en digitaal werken bieden volop benut en deze kansen liggen er ook voor u!

Digitaliseren

Company Tesuji maakt met digitaliseren uw documenten en gegevensdragers geschikt voor digitale opslag. Wij kunnen alle bestanden voor u digitaliseren en laten digitaliseren. Documenten, contracten, aktes en alle soorten tekeningen doen wij zelf. Wij helpen u daarnaast met het inrichten van de zoekwoorden, die ook wel metagegevens, hoofd- en sub-onderwerpen of trefwoorden worden genoemd.

Company Tesuji verzorgt de aansluiting tussen digitaliseren en documentmanagement, zorgen dat u geen dubbele documenten vindt en maakt uw dossiers compleet. Zo waarborgen wij de kwaliteit van uw informatie. Wij werken met 100% accuratesse, voldoen aan alle wetgeving en hanteren daarnaast scherpe tarieven bij het digitaliseren van uw documenten, tekeningen, aktes en dossiers. U kunt het hele proces aan ons overlaten inclusief tijdelijke opslag en duurzame vernietiging van uw archieven. Wilt u zelf scannen of heeft u vragen omtrent digitaliseren en zoekt u projectleiding of advies? Abonneer u dan via deze website op het e-boek Geen Papier … Alles digitaal!

Company Tesuji levert advies, projectleiding en uitvoering.

Digitaal werken

Door digitaal te werken beschikt u elk moment van de dag vanaf elke plek over alle documenten die u nodig heeft. Dit heeft als gevolg dat uw klanten zelfstandig mutaties kunnen doorvoeren, zodat u zich kan richten op de controle van de gegevens in plaats van op het invoeren van die gegevens. Om digitaal te kunnen werken zult u soms gedeeltelijk archieven moeten digitaliseren om alle documenten digitaal beschikbaar te maken.

Digitaal werken zorgt voor goed overzicht over alle processen voor u en uw medewerkers. U heeft doorlopend een integraal klantbeeld zodat u alle vragen direct, duidelijk en snel kunt afhandelen. Daarnaast rust het digitaal werken op een stevig fundament van betrouwbare informatie en toegankelijke documenten wat voor een beleidsmatige besluitvorming zorgt. Wij helpen u graag met advies, projecten, management en detachering om digitaal werken bij u te realiseren en te vervolmaken.

Documentmanagement

Documentmanagement zorgt voor een betrouwbare, toegankelijke en veilige opslag van documenten. Dit heeft als gevolg dat u zeker weet dat u alle documenten direct kunt vinden en kan delen voor besluitvorming of projecten. Hierdoor kunt u alle vragen van klanten direct en volledig beantwoorden.

Documentmanagement wordt ook wel aangeduid als documentaire informatievoorziening (DIV) of archiefbeheer. Op de afdeling documentmanagement of DIV digitaliseren medewerkers inkomende poststukken en correspondentie, waarna deze digitaal binnen de organisatie kunnen worden verzonden. Voor ons tellen de resultaten: uw documenten zijn op orde en uw medewerkers kunnen optimaal samenwerken. Wij helpen u met advies, projectmanagement en detachering om uw documentmanagement voor u te laten werken.

Digitalisering

Digitalisering zet uw organisatie op haar kop. Zelfsturende teams, feed-back loops, snelle reactie op veranderende trends en continue aandacht voor bestanden en data worden leidende thema’s in uw organisatie. Het hoeft zeker niet alleen maar agile en scrum of staand vergaderen te zijn dat de klok slaat en uw organisatie hoeft niet direct lean te worden. Misschien zelfs wel helemaal niet. Digitalisering betekent vooral een verandering van denken, ontdekken wat met ICT kan en welke ketens ontstaan en opnieuw worden ontworpen. Digitalisering is een visie en alles is daaraan ondergeschikt: alles wat er nu is hoeft er straks niet meer te zijn. Een ander businessmodel en ondernemerschap vormt het kloppend hart van een nieuwe organisatie.