Digitaliseren en digitaal werken met Company Tesuji

CompanyTesuji helpt uw organisatie met het op orde krijgen van uw informatie. Company Tesuji helpt uw medewerkers met klantgericht snel en goed samenwerken. Company Tesuji   zorgt dat u uw besluiten baseert  op documenten en juiste informatie.  Digitaliseren, digitaal werken en document management versterken elkaar. Doordat u geen fouten maken en alles direct kunnen vinden scheelt u dat 20-25% in de kosten en 100%  in de beleving van de klant. Wij helpen u deze resultaten ook te behalen. Company Tesuji helpt  met praktisch advies, duidelijk management en uitvoering van projecten en detachering van specialisten op dit gebied.

De digitale revolutie is net begonnen. Bedrijven, organisaties en overheidsinstellingen digitaliseren hun documenten, digitaliseren hun processen en klantcontacten en bewaren al hun e-mails en documenten in een document management systeem. De helft van de fortune 500 bedrijven uit 2000 bestaat niet meer. En er zijn er  de afgelopen jaren veel bijgekomen:  Google, Facebook, Alibaba, Uber, AirBnB. Deze laatst hebben de kansen die digitaliseren en digitaal werken bieden volop benut.

Digitaliseren

Company Tesuji maakt met digitaliseren uw documenten en gegevensdragers geschikt  voor digitale opslag. Wij kunnen alle bestanden voor u digitaliseren en voor u laten digitaliseren. Documenten, contracten, aktes en alle soorten tekeningen doen wij zelf. Wij helpen u met het inrichten van de zoekwoorden, die ook wel meta-gegevens, hoofd- en subonderwerpen of trefwoorden worden genoemd. Company Tesuji verzorgt de aansluiting tussen digitaliseren en document  management. Company Tesuji zorgt dat u geen dubbele documenten vindt en maakt uw dossiers compleet. Zo waarborgen wij de kwaliteit. Met 100% accuratesse, waarborging aan alle wetgeving en scherpe tarieven digitaliseren wij uw documenten, tekeningen, aktes en dossiers. U kunt het hele proces aan ons overlaten.  Zelfs tijdelijke opslag en duurzame vernietiging van uw archieven verzorgen wij voor u.  Wilt u zelf scannen of heeft u vragen omtrent digitaliseren en zoekt u projectleiding of advies? Company Tesuji levert projectleiders en adviseurs.

Digitaal werken

Met digitaal werken kunt u elk moment van de dag vanaf elke plek alle documenten die u nodig heeft gebruiken. Met digitaal werken kunnen uw klanten zelfstandig mutaties doorvoeren, zodat u zich richten op controle in plaats van op de uitvoering. Om digitaal te kunnen werken zult u soms gedeeltelijk archieven digitaliseren om alle documenten digitaal beschikbaar te maken. Met digitaal werken hebben u en uw medewerkers goed overzicht over alle processen. U heeft doorlopend een integraal klantbeeld zodat u alle vragen direct, duidelijk en snel kunt afhandelen. Met digitaal werken rust beleidsmatige besluitvorming op een stevig fundament van betrouwbare informatie en toegankelijke documenten. Wij helpen u met advies, projecten, management en detachering om digitaal werken bij u te realiseren en te vervolmaken.

Document management

Document management zorgt voor een betrouwbare, toegankelijke en veilige opslag van documenten. Document management zorgt ervoor dat u zeker weet dat u alle documenten direct kan vinden en kan delen voor besluitvorming of projecten en dat u alle vragen van klanten direct en volledig kan beantwoorden. Document management wordt ook wel aangeduid als documentaire informatievoorziening (DIV) of archiefbeheer. In de afdeling document management of DIV digitaliseren medewerkers inkomende poststukken en correspondentie zodat deze digitaal kunnen worden verzonden. Voor ons tellen de resultaten: uw documenten zijn op orde en uw medewerkers kunnen optimaal samenwerken. Wij helpen u met advies, projecten, in-besteding, management en detachering om uw document management voor u te laten werken.

informatiebeheersing

Informatiebeheersing

Company Tesuji adviseert over de selectie en inrichting van een geschikt informatiebeheersysteem en ondersteunt u bij het indexeren van uw documenten.

procesverbetering

Procesverbetering

Company Tesuji helpt u om efficient te werken door bedrijfskundig advies. Wij zijn daarbij gespecialiseerd in informatieoverdracht in de bouwkundige sector.

bouw_vastgoed

Bouw en vastgoed

Company Tesuji inventariseert voor u de staat van uw complexen en huurwoningen en ontwikkelt momenteel een tak voor conceptontwikkeling in de bouw.

digitalisering

Digitalisering

Company Tesuji zet uw papieren archief om in geordende en vindbare digitale informatie.